ลูกค้าสามารถสมัครประกันแบบไม่อยู่ต่อหน้าตัวแทน 
ผ่านระบบ Advisor Zone Remote Selling
สะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามข้อกำหนด คปภ.

ตัวอย่างรูปถ่ายเซลฟี่ที่ผู้สมัครต้องเตรียมให้ตัวแทน ตัวอย่างรูปบัตรประชาชนและข้อความที่ผู้สมัครต้องเตรียมให้ตัวแทน

ประกันยอดนิยม

เว็บสำเร็จรูป
×