นภาภรณ์ ลาร์เซ่น(อ้อม) ผู้จัดการหน่วย กรุงไทย แอกซ่า
ยินดีนำเสนอแบบประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต/ลดหย่อนภาษี,ประกันกลุ่ม
โทร: 081 428 1251, 082 450 7117 อีเมล์: kt_axa99@hotmail.com LineID: 0814281251
 

รับสมัครทำประกันให้ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ทั่วไทย
 
 
 
ซื้อประกันหรือสอบถามข้อมูล
ประกันชีวิต/สุขภาพ,  ประกันกลุ่ม 
 
Tel: 082 4507117, 081 428 1251   
 Email:  kt_axa99@hotmail.com
   Line ID: 0814281251

ขอข้อมูลแบบประกันที่ท่านสนใจ

เลือกแบบประกันที่ท่านสนใจ :
ชื่อ-นามสกุล :
อายุ :
เพศ :
เบอร์มือถือหรือไลน์ไอดี :
อีเมล :
จังหวัด :
เขียนข้อความหรือคำถามถึงเรา (เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด) :
 
 

แบบที่ 2 ความคุ้มครองชีวิตผู้กู้ตามระยะเวลาสัญญากู้ แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ทุนประกันคงที่ (GLT SP)


โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อคุ้มครองภาระหนี้ แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ทุนประกันภัย คงที่ตลอดอายุรับประกันภัย และสามารถรวมเบี้ยในวงเงินกู้ได้ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการจ่ายเบี้ยประกันภัย เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้สินไม่คงที่ มีการเพิ่มขึ้นและลดลงระหว่างสัญญา หรือมีการกู้เพิ่มในวงเงินเดิม เช่น สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าเกษตรกร หรือลูกค้าสหกรณ์ เป็นต้น สำหรับคุ้มครองภาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (พิการ) ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

รายละเอียดโครงการ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์(เจ้าหนี้) เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับที่ 1 เงินส่วนที่เหลือจากการปลดหนี้ของสหกรณ์  จะจ่ายให้ผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกระบุในใบสมัคร

2. คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทุกกรณี

3. ทุนประกันภัย คงที่ 100% ตลอดอายุสัญญา

4. เบี้ยประกัน ชำระครั้งเดียว (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกันภัย)

5. อายุรับประกัน 20-69 ปีบริบูรณ์ คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี บริบูรณ์

6. ทุนประกันภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อราย ระยะเวลาคุ้มครอง 1-15 ปี

 

 

 

จุดเด่นโครงการ

1. สหกรณ์ฯ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีสมาชิกกี่ท่านเข้าร่วมโครงการ

2. การชำระเบี้ยครั้งเดียวไม่เป็นภาระกับสหกรณ์ฯ ในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยทุกปี

3. ลดความเสี่ยงให้สหกรณ์ ในเรื่องหนี้เสีย (NPL)

4. ลดการสูญเสียบุคลากร จากการหนีหนี้ กรณีสมาชิกผู้กู้เสียชีวิต และมีมูลหนี้ให้ผู้ค้ำประกันชดใช้หนี้แทน

5. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ผู้ค้ำประกัน

6. ความคุ้มครองไม่ลดลง และไม่ว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้นลงหรือมีการกู้เพิ่ม ก็จะได้รับความคุ้มครองครบถ้วน  ลูกค้าจะยังมีเงินเหลือให้แก่ลูกหลานจากความคุ้มครองหลังหักหนี้สินทั้งหมดเปรียบเสมือนการสร้างกองมรดกให้ทายาท

 

 

 

 

ข้อดีสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

 

1. บริษัทฯ ชำระหนี้แทนผู้กู้กรณีเสียชีวิตหรือพิการ (ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)

2. ผู้กู้เสียชีวิตหรือพิการ ผู้ค้ำไม่ต้องชำระหนี้แทน

3. เบี้ยประกันชำระครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญากู้ ไม่ต้องชำระทุกปี

4. ผู้กู้เสียชีวิต ไม่ต้องดึงเงินค่าหุ้น ฌาปนกิจหรือสวัสดิการอื่น ๆ มาชำระหนี้สหกรณ์

5. สามารถเพิ่มความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่กู้เพิ่มได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาเดิม

6. นำเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ กรณีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

 

อัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อคุ้มครองภาระหนี้ แบบทุนประกันภัย ลดลงกรณีไม่รวมเบี้ยในวงเงินกู้ MRTA

โปรดสอบถามได้ที่

นภาภรณ์  ลาร์เซ่น(อ้อม)

โทร 082 450 7117, แฟ็กซ์ 02 948 7769

อีเมล์ kt_axa99@hotmail.com ไลน์ID 0814281251
การคำนวณเบี้ยประกันภัยสินเชื่อกลุ่ม ชำระเบี้ยครั้งเดียว

แบบทุนประกันภัยลดลง GLT SP

กรณีไม่รวมเบี้ยในวงเงินกู้ 

 

ตัวอย่างที่ 1  สมาชิกเพศหญิง อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย(จำนวนเงินที่กู้) 1,000,000 บาท

 

ระยะเวลากู้ 10 ปี อัตราเบี้ยประกันภัย 28.53 บาท ต่อ จำนวนเอาเงินประกันภัย 1000 บาท

 

ดังนั้นเบี้ยประกันภัย =   28.53 x1,000,000  = 28,530 บาท

                       1,000

 

ตัวอย่างที่ 2  สมาชิกเพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย(จำนวนเงินที่กู้) 1,000,000 บาท

 

ระยะเวลากู้ 10 ปี อัตราเบี้ยประกันภัย 69.14 บาท ต่อ จำนวนเอาเงินประกันภัย 1000 บาท

 

ดังนั้นเบี้ยประกันภัย =   69.14 x1,000,000  = 69,140 บาท

                       1,000

 

 


www.perfectinsurance4you.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต เพื่อนำเสนอข้อมูลของแบบประกันให้แก่ผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดตามที่ระบุในกรมธรรม์ของบริษัทฯ เท่านั้น

ติดต่อตัวแทน-นภาภรณ์ ลาร์เซ่น โทร/ไลน์ 0814281251 แฟ็กซ์ 02 948-7769 อีเมล์ kt_axa99@hotmail.com

ที่อยู่ 473 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220 พูดคุยกับตัวแทนที่ facebook

 

perfectinsurance4you.com© 2015-2017 All rights reserved

 
   ชั้นวางสินค้า   บริษัทรักษาความปลอดภัย   โบโซ่   ไมโครไพล์   สินค้าพรีเมี่ยม   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน  
เว็บสำเร็จรูป
×